Grupul de suport este acelaşi lucru cu grupul de psihoterapie?

Există atât asemănări, cât şi diferenţe între un grup de suport şi un grup de psihoterapie. Ambele au menirea de a-i ajuta pe membrii grupului în a-şi creşte calitatea vieţii, folosindu-se atât de sprijin atât din partea terapeutului care conduce grupul, cât şi din partea celorlalţi membri.

Într-un grup de suport, participanţii au o temă comună pe care lucrează (o anumită problemă de sănătate / profesională / familială), pe când într-un grup de psihoterapie temele abordate sunt variate, în funcţie de subiectele pe care le deschid participanţii.

Grupurile de suport pe care le organizez au o durată limitată (10 – 16 şedinţe), pe când grupurile de psihoterapie sunt de obicei pornite pentru o durată nedefinită şi pot funcţiona ani la rând. Pornind de la această diferenţă între cele două tipuri de grupuri, apar deosebiri şi în dinamica din interiorul grupului, în structura sa (grupurile pe termen scurt sunt mai structurate) şi în natura şi nivelul problemelor adresate (în grupurile pe termen scurt accentul este mai degrabă pe gestionarea problemelor imediate decât pe explorarea unor dinamici interpersonale şi intrapersonale complexe).